pozadi
Hostují: MerfWeb (přesměrováno) | Aplikace KBEV (PedF UK)   Projekty: e-album
box box
box box
INDEX |  úvod |  kontakty |  obchodní podmínky |  kniha návštěv |  tiskové zprávy |  FAQ
Reference

.:: reference ::.

Stručný přehled posledních referencí. ukázka webdesignu ukázka webdesignu Další reference...
zavři
Qickmenu: akce  |  reference web  |  faq | icq on-line poradenství
pozadí www prezentace

Obecné obchodní podmínky

Tento dokument slouží k definici základních obchodních pravidel mezi DYKsoftem a klientem.

1. Obecné informace

 1. DYKsoft poskytuje služby v oblasti Internetu, softwaru a poradenství. Dále se soustředí na přípravu a vedení kurzů a doučování ve vybraných oblastech IT.
 2. Za klienta je považován kdokoli kdo vstoupí do jednání s DYKsoftem a souhlasí s těmito podmínkami.

2. Ceny služeb

 1. Ceny jsou určeny v českých korunách a DYKsoft si vyhrazuje právo je kdykoli měnit. Pokud dojde k objednání jakéhokoli produktu, či služby poskytované DYKsoftem, je vždy pro klienta platná cena v době objednávky. Ta je neměnná a závazná.
 2. Platné ceny jsou vždy uvedené na webových stránkách DYKsoftu (www.dyksoft.cz).

3. Objednávka služeb

 1. K objednání služeb či produktu je možné použít jakýkoli typ komunikačních nástrojů (email, ICQ, telefon).
 2. Pokud jde o objednávku služeb, bude sjednána informativní schůzka pro vyřešení podrobností a upřesnění požadavků. Po uzavření je považovaná objednávka za závaznou.
 3. Jestliže jde o objednávku produktu, či služeb, které nevyžadují konzultace apod. bude klient řádně upozorněn, že se stává objednávka závaznou.
 4. Závazná objednávka se řídí pravidly uvedenými v odstavci číslo 4.

4. Závazná objednávka

 1. DYKsoft je povinen závaznou objednávku vypracovat zcela dle domluvených podmínek. Pokud nedojde ke zrušení klientem, či DYKsoftem.
 2. DYKsoft si vyhrazuje právo objednávku zrušit v jakékoli fázi pracovního procesu. Tuto možnost má i klient za podmínek stanovených bodem a) odstavce číslo 6.
 3. Veškeré parametry objednávky jsou platné do jejího vyřízení, či zrušení.

5. Průběh prací

 1. Vlastní průběh práce se řídí dílčími postupy, které jsou k nahlédnutí na internetové prezentaci DYKsoftu (www.dyksoft.cz).
 2. Obecně platí, že má-li klient jakýkoli dotaz, námitku, či připomínku k prováděné práci bude se jí DYKsoft vážně zabývat.
 3. Klient je povinen naplnit veškeré nutné skutečnosti, které budou smluveny v průběhu práce. Pokud se tak nestane má DYKsoft právo odstoupit od objednávky.

6. Úhrada provedené práce

 1. Klient je povinen uhradit cenu v plné výši a v uvedeném termínu, tak jak bude uvedeno na dokladu o zaplacení. To platí i v případě přerušení spolupráce ze strany klienta. Pak je naúčtována pouze provedená práce k datu ukončení spolupráce.
 2. DYKsoft si neúčtuje žádné storno poplatky a penále.
 3. Formu úhrady je možno volit dle domluvy mezi DYKsoftem a klientem. Mezi ty akceptované standardně patří: bankovní převod, hotovost, dobírka.
 4. Načasování platby (před dodáním / po dodání) je uvedeno vždy u konkrétního typu objednávky. Po zaplacení je klientu vystaven daňový doklad splňující platné účetní předpisy.

7. Reklamace a záruka

 1. DYKsoft poskytuje na své služby standardně 30-ti denní bezplatnou záruku. Ta se vztahuje na případné opravy provedené práce, nikoli na upgrady a aktualizace. Jestliže bude na službu uplatněna jiná délka záruky bude uvedena při objednání.
 2. DYKsoft si vyhrazuje právo posoudit závažnost a obsah reklamace uplatněné po uplynutí 30-ti denní lhůty.

8. Závěrečné ustanovení

 1. Vztahy a právní povinnosti těmito podmínkami přímo neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
 2. S veškerými osobními informacemi bude zacházeno dle zákona č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění a nebudou poskytovány třetím stranám.
 3. Provedením objednávky klient souhlasí se zanesením svých osobních údajů do systému DYKsoftu.
 4. Odesláním objednávky klient souhlasí s tímto dokumentem.

Platnost od: 09.04.2005

Stáhněte si:  obchodní podmínky (zip/pdf)   Přejděte:  kniha návštěv | FAQ | nahoru ^
... to co chcete!