pozadi
Hostují: MerfWeb (přesměrováno) | Aplikace KBEV (PedF UK)   Projekty: e-album
box box
box box
INDEX |  úvod |  popis služeb |  reference |  ceník |  objednávka |  FAQ
Reference

.:: reference ::.

Stručný přehled posledních referencí. ukázka webdesignu ukázka webdesignu Další reference...
zavři
Qickmenu: akce  |  reference web  |  faq | icq on-line poradenství
pozadí www prezentace

Internetové prezentace

DYKsoft se přednostně snaží orientovat na běžného zákazníka. Tomu odpovídá i nabídka a vedení projektů webových prezentací.

Důvodů pro vytvoření internetové prezentace může být mnoho. Pokud si nejste jisti, zda stránky potřebujete, dává Vám DYKsoft zcela bezplatně možnost rozhodnout se na základě provedené analýzy. Ta je součástí každého projektu. Projekt dále obsahuje:

Všechny tyto body jsou podrobně zpracovány do projektu, který zákazník musí schválit společně s podpisem smlouvy o dílo. Až po tomto kroku DYKsoft přistupuje k realizaci samotného webu. Projekt pak představuje hrubou osnovu práce s definovanými termíny a cenami. Pokud si zákazník přeje změnu, může být ihned do projektu zpracována. Všechny změny iniciované DYKsoftem jsou nejprve předkládány zadavateli a až posléze zpracovány do dokumentu. Zákazník je tak stále součástí realizace webových stránek.

Pro úplný a podrobnější přehled toho jak bude DYKsoft postupovat při ralizaci Vašeho nového webu, si prosím stáhněte dokument "Pracovní postupy www prezentace" (zip/pdf)

Dynamický web a aplikace

U DYKsoftu si můžete objednat i tvorbu dynamických stránek, které po naprogramování a zprovoznění může zákazník zcela sám aktualizovat.

Tyto internetové prezentace se řadí mezi ty komplexní a jsou určeny především pro náročné zákazníky nebo pro firmy, které vyžadují rychlé a časté aktualizace svých webů. Postup pro objednání a tvorbu webové aplikace je stejný jako u klasické prezentace (viz výše).
Mezi tyto aplikace se kupříkladu řadí:

Vzhledem k náročnosti a velké variabilitě těchto projektů je těžké vyčíslit kolik taková www prezentace bude stát. DYKsoft, vzhledem k tomuto faktu, nemá vytvořen žádný cenový program. Celková částka tedy bude dohodnuta až po vyjasnění všech požadavků a možností. Pro lepší orientaci je možno počítat s cenou řádově od 10 000 Kč.

SEO optimalizace

Jsou-li stránky součástí vaší obchodní strategie, je to zdroj vašich příjmů, či jen chcete, aby se u vás zastavilo hodně návštěvníků, pak je dobré mít web optimalizován na SEO (Search engine optimalization).

Optimalizace SEO, je v poslední době velice populární metodou, která vede ke zvýšení návštěvnosti webů, popřípadě ke zvýšení konverze (nejen návštěva, ale i aktivita projevená objednávkou, nákupem apod.). DYKsoft nabízí optimalizaci SEO za velice příjemné ceny a pokud si objednáte nový web, bude jeho kód SEO optimalizován automaticky.

Webové programy

Pro snadnější orientaci zákazníků je připraveno několik webových programů. Po jejich objednání získáte komplexní balík služeb, spojených s tvorbou Vaší nové internetové prezentace.

Programy se skládají ze všech potřebných úkonů a služeb, tak aby ve výsledku získal zadavatel celý web. Nicméně nejde o čistou "stavbu na klíč". Vždy máte plnou kontrolu nad tím co bude obsahem webových stránek a jak budou vypadat. Navíc získáte některé prvky za zvýhodněné ceny. Těmito bonusy kupříkladu jsou:

Technologie

Internetové stránky, které si objednáte, budou po webdesignerske stránce precizně zpracované, přenosné na různé platformy prohlížečů (IE, NN, FireFox, Opera), rychlé a přehledné. Mimo tyto atributy mají stránky vždy přehledně a čistě napsaný kód, validní podle konsorcia W3C odkaz do Internetu. Toho bude dosaženo využitím těchto technologií:

Stáhněte si:  pracovní postupy (zip/pdf)   Přejděte:  reference | obchodní podmínky | FAQ | nahoru ^
... to co chcete!